Projekt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dragspelsmusik

  kulturskatt i Gruvriket

Projektets mål är att:

dokumentera och sprida dragspelsmusik som är komponerad av Malåmusiker

bevara den kulturskatt som finns i bygden

bygga broar över kulturgränser

verka för att fler börjar spela dragspel


Projekttid: 

2009-12-17 - 2013-12-15


Kontakt:

Inga-Britt Hultmar, projektledare, 070-294 71 05


E-post: 

info@mdsk.se

- - - * - - - 

   

Projektets resultat i siffror:


43 musiker har dokumenterats

437 kompositioner från dessa har registrerats

236 kompositioner har skrivits ner i notprogram

93 videoinspelningar har gjorts med musik och intervjuer

20 kompositioner har specialarrangerats för Malå Dragspelsklubb

20 olika tidningsartiklar har registrerats


Läs hela slutrapporten här:     Slutrapport.pdf