Projekt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dragspelsmusik

  kulturskatt i Gruvriket

Projektets mål är att:

  • dokumentera och sprida dragspelsmusik som är komponerad av Malåmusiker
  • bevara den kulturskatt som finns i bygden
  • bygga broar över kulturgränser
  • verka för att fler börjar spela dragspel


Projekttid: 

2009-12-17 - 2013-12-15


Kontakt:

Inga-Britt Hultmar, projektledare, 070-294 71 05


E-post: 

info@mdsk.se

- - - * - - - 

   

Projektets resultat i siffror:


  • 43 musiker har dokumenterats
  • 437 kompositioner från dessa har registrerats
  • 236 kompositioner har skrivits ner i notprogram
  • 93 videoinspelningar har gjorts med musik och intervjuer
  • 20 kompositioner har specialarrangerats för Malå Dragspelsklubb
  • 20 olika tidningsartiklar har registrerats


Läs hela slutrapporten här:     Slutrapport.pdf

© Malå Dragspelsklubb 2012 - kontakt: info@mdsk.se - webdesign: stefan@ssjo.se